Bu form, Veranet Teknoloji A.Ş. ürün ve hizmetlerini konumlandıran bayi ve işortakları için, müşteri kaydı girilmesini amaçlamaktadır. Bu forma kaydedilmemiş müşteri “Açık” müşteridir. Müşteri değil projelere münhasırlık verilir. Bu forma kaydı yapılmış bir proje 6 ay süre ile ilgili iş ortağının sorumluluğundadır. Müşterinin birden fazla departmanı/birimi olabilir. Farklı birimlere farklı çözüm ortakları teklif üretebilirler, bu durumda satış yapacak olan tarafı, müşteri belirler.

    * Müşterinizin Ticari Kimliği

    * Müşterinizin Projeye Konu İşletme Adresi

    * Projenin Kısa Anlatımı